Informace pro odbornou veřejnost

DigniLife® / DigniCap®
Jedinečné chlazení vlasové pokožky hlavy při chemoterapii

Idea chlazení vlasové části pokožky hlavy, jako prevence ztráty vlasů způsobené chemoterapií, není nová.

Princip je založen na dvou účinných mechanismech, které jsou zjednodušeně znázorněny na následujících obrázcích.

Na začátku stály eperimenty se sáčky s ledem, později se používaly gelové čepice. Tyto metody byly pro pacienty často nepříjemné, navíc nedosahovaly požadovaných výsledků. Kromě toho byly dosti nepraktické a pracné. Již asi 10 let nabízíme první automatizovaný systém umožňující rovnoměrné chlazení vlasové pokožky hlavy. Systém DigniLife® představuje nejnovější generaci chlazení vlasové pokožky hlavy - individuální chlazení s kontrolou pomocí senzorů, včetně bezpečné a úspěšné aplikace v ordinaci nebo na klinice.

Princip
klikněte pro větší náhled obrázku
+

Systém DigniCap®

Systém DigniCap® se skládá z chladící a řídící jednotky, silikonové čepice - (DigniCap®) - a odpovídající neoprenové čepice.
Neoprenová čepice se používá pro účinné upevnění systému DigniCap® a zajišťuje optimální tepelnou izolaci. Z řídící jednotky je rozváděna chladící směs kanály systému DigniCap® a je udržovaná kontinuální cirkulace. Systém DigniCap® je vybaven senzory pro kontrolu a regulaci teploty v průběhu celého léčebného období.

Funkčnost systému DigniCap®

Jedním systémem lze současně léčit 2 pacienty, kdy chlazení vlasové pokožky lze ovládat nezávisle pomocí počítače. Toto chlazení probíhá po celou dobu chemoterapeutické relace. V závislosti na režimu je třeba pokračovat v chlazení po léčbě po dobu 30 minut až 2,5 hodiny. K dosažení kvalitního výsledku je třeba vybrat vhodnou velikost čepice (k dispozici ve 4 velikostech) a správně ji aplikovat řádně vyškoleným personálem.

Systém DigniCap® je zdravotnický prostředek označený známkoou CE, a tudíž je schválen pro použití v běžné klinické praxi v rámci EU a také v několika dalších zemích světa.

Použití v běžné klinické praxi

Jedním systémem DigniCap® lze v běžné praxi léčit 40–60 pacientů za rok. Přesný počet pacientů závisí na různých faktorech, jako např. na počtu léčebných dnů v týdnu nebo na pracovní době zdravotnického zařízení.

Klinické informace

Proč je pro pacenty důležité omezit vypadávání vlasů. 

Léčba rakoviny pacienta je samozřejmě nejvyšší prioritou. U mnoha pacientů s rakovinou je ale alopecie (ztráta vlasů) vyvolaná chemoterapií více než složitá. Může se stát nepřetržitou a neustálou připomínkou onemocnění a léčby, které může negativně ovlivnit pacientovu psychiku, sebevědomí a pocit vyrovnanosti. Obavy z alopecie mohou ovlivňovat postoj a chování, které mohou dokonce narušit dodržování léčby v době, kdy si to mohou nejméně dovolit.

V nedávném celoevropském průzkumu mezi 400 ženami bylo 9 z 10, které byli informovány o možnosti léčby alopecie pomocí ochlazení vlasové pokožky hlavy, a 8 z 10 respondentek uvedlo, že dostupnost systému by významně ovlivnila jejich výběr infuzního centra.

DigniCap® - Inteligentní systém chlazení pokožky hlavy

Klíčová studie ve Spojených státech poskytla jasné důkazy, že chlazení vlasové pokožky hlavy je zcela bezpečná a účinná léčba, která pomáhá zmírnit alopecii u pacientů s chemoterapií.
Systém DigniCap® úspěšně prošel přísnou multicentrickou klinickou studii a je indikována ke snížení pravděpodobnosti chemoterapie indukované alopecie u pacientů s nádorovým onemocněním.
Výsledky studie prokázaly, že systém chlazení vlasové pokožky pomocí systému DigniCap® je bezpečný a účinný u pacientů s rakovinou, kteří podstupují většinu běžných režimů chemoterapie. 
Chemoterapeutická centra budou nyní moci instalovat systémy DigniCap® přímo v místě a nabídnout léčbu přímo pacientům jako doplněk k jejich infúzní léčbě.

 

ORDINACE

Therapy & Medical SYSTEMS s.r.o.
Nemocnice Na Bulovce
Pavilon č.6 – Ústav radiační onkologie
Budínova 67/2
180 81, Praha 8 – Libeň

  • Telefon (+420) 733 644 604

  • E-mail lekar@therapymedical.cz

  • Facebook DignicapBulovka

OBCHODNÍ ÚDAJE

Therapy & Medical SYSTEMS s.r.o.
Ke Skále 455
252 50, Vestec

IČO: 06501664
DIČ: CZ06501664

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 283242.

  • E-mail info@therapymedical.cz

Search